ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ Национальная Академия Наук Украины
Меню

Научная библиотека Института геофизики им.С.И.Субботина НАНУ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

ПОСТУПЛЕНИЯ 2017

 1. 550.348   З-52    Землетрясения Северной Евразии, 2010 год [Электронный ресурс] / Федеральный исследовательский центр ;

 2. 669   К 64    Кондратюк С.Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер.

 3. 504.055   К 77    Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста / Т.В. Кріль ;

 4. 553.98    Л 68    Лобова Г.А. Нефтегазоносность нижнеюрских и доюрских отложений центральной части и юго-востока Западной Сибири по данным геотермии : автореферат дис.

 5. 550.831   М 11    Міненко Р.В. Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії з уточнюючими ітераційними поправками (на прикладі руднопошукових задач) : автореферат дис..

 6. 581.9   М 18    Мала Ю.І. Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотипична оцінка (на прикладі Правобережної України) / Ю.І. Мала ;

 7. 553.99(477)   М 36    Мацуй В.М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол / В.М. Мацуй.

 8. 55:61   М 42    Медико-гідрохімічні чинники геологічного середовища України / За ред. Г.І. Рудька

 9. 622.276.535.2   Н 16    Нагорний В.П. Імпульсно-хвильове оброблення нафтогазоносних пластів / В.П. Нагорний, Денисюк І.І. ; Нагорний В.П.

 10. 001.92(477)   Н 34    Наука України у світовому інформаційному просторі.-Вип.12 / НАН України.

 11. 551.1/4   Н 62    Никанорова Ю.Є. Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фенітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатного масиву Українського щита та його аналогів): автореферат дис..

 12. 551.465(261)   О-50    Океанографічні дослідження України в Атлантичному секторі Антаркти-ки(1997-2004) / Артамонов Ю.В. ; Булгаков М.П.

 13. 911.375 (477)   П 48    Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження : монография / С.А. Покляцький ;

 14. 550.384   П 54    Поляченко Є.Б. Палеомагнетизм середньопалеозойських відкладів Південно-Західної частини Східноєвропейської платформи: автореферат дис.

 15. 550.343   П 78    Прогнозування зсувів : монография / Кузьменко Е.Д. ; Блінов П.В., Bдовина О.П., Демчишин М.Г., Журавель О.М., Карпенко О.М.

 16. 551.781.4   Р 32    Ревер В. Літогенез еоценових відкладів Чорноморського сегменту океану Тетіс : монография / В. Ревер ;

   1    2    3    4   

  

Об институте | Последние Новости | Документы | Контакты
© 2011 Институт Геофизики им. С. И. Субботина. Национальная Академия Наук Украины. Все права защищены