ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ Национальная Академия Наук Украины
Меню

Научная библиотека Института геофизики им.С.И.Субботина НАНУ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

ПОСТУПЛЕНИЯ 2017

 1. 550.383/385   Р 70    Роменець А.О. Просторово-часова збуреність геомагнітного поля теріторії України : авторефе-рат дис..

 2. 504.06   Р 83    Рудько Г.І. Екологічна безпека вугільних родовищ України / Рудько Г.І. ; Бондар О.І.

 3. 004.42   С 13    Савченко О.С. Автоматизована система кількісної інтерпретації даних потенціальних полей : автореферат дис..

 4. 550.38   С 34    Сидоров Р.В. Методы и алгоритмы фильтрации на основе аппроксимационных моделей для наблюдений геомагнитного поля : автореферат дис...

 5. 551.32   Т 41    Тимофеєв В.Є. Циркуляція атмосфери південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі Антарктичного півострова : автореферат дис...

 6. 550.834   Т 58    Тополюк О.В. Швидкісні моделі основних геологічних структур Кіровоградського рудного району за даними ГСЗ та їх значення для вивчення глибинної будови земної кори та пошуків родовищ корисних копалин : автореферат дис...

 7. 550.832   Ф 93    Фтемов Я.М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських відкладів за геолого-геофізичними критеріями (на прикладі Лопушнянського нафтового родовища): автореферат дис...

 8. 622.8.012.2   Ш 37    Шевченко В.Г. Научно-методические основы оценки психофизиологических характеристик руководителей участков угольной шахты : монография / В.Г. Шевченко ;

 9. 551.311.8   Ш 77    Шнюков Е.Ф. Флюидогенная минерализация грязевіх вулканов Азово-Черноморского региона / Е.Ф. Шнюков ;

 10. 537.8   Э 45    Электромагнитные проявления геофизических эффектов в Антарктиде / Под ред. Литвиненко Л.Н., Ямпольского Ю.М.

 11. 550.834.05   Я 94    Яцюта Д.О. Застосування методу аналізу спонтанної електромагнітної емісії Землі для пошуку вуглеводнів в акваторії Чорного моря : автореферат дис...

   1    2    3    4   

  

Об институте | Последние Новости | Документы | Контакты
© 2011 Институт Геофизики им. С. И. Субботина. Национальная Академия Наук Украины. Все права защищены