Геофизический Журнал | 2013 том 35 №1

Уменьшение сейсмической опасности: упущенные возможности

© В.Н. Страхов, М.Г. Савин

Обговорено проблему зменшення сейсмічної небезпеки. Виділено і проаналізовано три аспекти розв'язання цієї проблеми: сейсмостійке будівництво, короткотерміновий прогноз катастрофічних землетрусів та ініціація слабкої сейсмічності штучними джерелами з метою розвантаження тектонічного напруження. Зроблено спробу усвідомити причини неоднозначної геофізичної інтерпретації і пов'язані з ними хронічні невдачі у вирішенні питання короткотермінового прогнозу. З критичних позицій викладено фундаментальний методологічний підхід, який ґрунтується на уявленнях класичної фізики, а також нові концепції, що отримали розвиток у межах нерівноважної фізики, такі як режими із загостренням (blow up) і модель самоорганізованої критичності. Підкреслено значущість побудови загальної наукової методології короткотермінового прогнозу катастрофічних землетрусів і необхідність розробки технологій зменшення сейсмічної небезпеки за активної дії на тектонічні процеси.

<<назад |