Геофизический Журнал | 2013 том 35 №1

О выборе нулевого приближения при определении сложного контакта

© Ю.И. Дубовенко, О.А. Черная

Запропоновано аналітичні моделі гравітаційного поля та геологічного середовища для горизонтально-шаруватого середовища з кількома густинними межами поділу шарів у нижньому півпросторі. Перша модель являє собою рівняння сили тяжіння, отримане з розгляду нормального потенціалу сили тяжіння у локальному околі поточної точки вимірювань у двовимірному зображенні. Для моделі середовища, на додаток до відомих у теорії інтерпретації потенціальних полів основних класів контактних поверхонь (Нумерова, Остромогильського і Страхова), введено новий клас контактних поверхонь - клас Чорного. Наведено зразки теорем розділення полів для випадку кількох однозв'язних об'ємів і кількох шарів, що не перетинаються (два найпопулярніші початкові наближення середовища) у досліджуваній моделі. Описано новий чисельний підхід до визначення початкового наближення густинного контакту і його асимптот у багатошаровому геологічному середовищі за допомогою кількох "контактних" алгоритмів.

<<назад |