Геофизический Журнал | 2013 том 35 №1

Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан?

© В.А. Ентин, М.И. Орлюк, С.И. Гуськов, А.В. Федоров, В.Н. Павлюк, В.В. Друкаренко

Розглянуто геофізичні аспекти будови та генезису Іллінецької структури. Запропоновано нову імпактно-вулканічну концепцію утворення та становлення Іллінецької структури на підставі аналізу гравітаційного та магнітного полів, експериментального вивчення густини та намагніченості керна двох свердловин у сукупності з геохронологічними даними, її гравітаційною та магнітною моделями. Згідно з результатами комплексних геолого-геофізичних досліджень, у пізньому ордовіку відбулась ударно-метеоритна подія з утворенням класичної імпактної структури, що спровокувало в ранньому девоні в епіцентрі удару космічного тіла розвиток еруптивного вулканічного апарату.

<<назад |