Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Метод дискретных аппроксимаций гравитационного поля при оконтуривании перспективных разрезов

© 3.3. Арсанукаев, 2014

Институт физики Земли РАН, Москва, Россия
Поступила 27 декабря 2012 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Тема, що розглянута у статті, пов'язана з чисельним розв'язком рівняння Лапласа при розв'язанні задачі гравіметрії. Показано, що використання методу дискретних апроксимацій редукує задачу відновлення значень гравітаційного поля за даними до складання і розв'язку систем лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР). З використанням пакету програм, розробленого автором, проведено чисельний розрахунок з розв'язком СЛАР великих порядків під час розв'язання задачі оконтурювання перспективного розрізу.

Ключові слова: пакет комп'ютерних програм "GrAnM", гравітаційне поле, нижній напівпростір.

<<назад |

c