c Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine

Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Оценка радиоволнового метода зондирования грунтового массива

© А.М. Куделя, 2014

ОАО "Сучасна геофізика", Киев, Украина
Поступила 18 марта 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Проаналізовано теоретичні результати, викладені у статті С.Т. Макловича, Ю.Н. Козуліна "Про поширення енергії електромагнітного поля дипольного джерела за наявності провідного півпростору". На підставі допущення про подібність розподілу електромагнітного поля коливного вертикального і горизонтального магнітного диполя за наявності провідного напівпростору експериментально досліджено ґрунтовий масив з відомою межею поділу середовищ. Результати експериментальних досліджень ґрунтового масиву схрещеними магнітними диполями зіставлені з теоретичними розрахунками, виконано оцінку геометричного зондування радіохвильовим методом.

Ключові слова: радиоволновой метод, геометрическое зондирование, магнитный диполь, индукционный эффект.

<<назад |