Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Схема периодизации этапов разломообразования в земной коре Украинского щита - новые данные и следствия

© О.Б. Гинтов, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 18 июня 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

На основі результатів петрологічного вивчення і реперних ізотопно-геохронологічних визначень віку докембрійських гірських порід Українського щита (УЩ), опублікованих в останні роки, складено точнішу геохронологічну шкалу етапів деформації (розломоутворення) земної кори цього регіону. Показано, що шовні зони УЩ - Голованівська, Інгулецько-Криворізька і Оріхово-Павлоградська - формувались у ранньому протерозої практично синхронно. Ці дані дали змогу уточнити схему і механізм геодинамічного розвитку центральної та східної частин щита у ранньому докембрії. Плитотектонічний механізм формування структури літосферної частини УЩ був забезпечений дією двох конвективних комірок (або плюмів) - регіональної та пульсуючої локальної.

Ключові слова: геохронологія, деформаціі, разломоутворення, геодинаміка.

<<назад |