Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Глубинные процессы и сейсмичность

© В.В. Гордиенко, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 30 мая 2013 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Визначено величини: міцність, пружна енергоємність, в'язкість та час релаксації напружень порід кори і верхньої мантії з урахуванням їх складу, температури й тиску (глибини) для території України. Показано зв'язок властивостей середовища з енергетичним класом, сейсмічним моментом, розмірами вогнища та напруженнями, що знімаються землетрусами. Розглянуто природу землетрусів на різних глибинах, намічено максимальну глибину і типи ендогенних режимів, за яких можливі такі події. Визначено вплив поглинання енергії сейсмічних хвиль у зонах часткового плавлення порід кори і верхньої мантії зон сучасної активізації.

Ключові слова: адвекційно-поліморфна гіпотеза, теорія виникнення землетрусів, механіка суцільних середовищ, сейсмічність.

<<назад |