Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Высокочастотный спонтанный электромагнитный шум литосферы и томографические системы

© В.Н. Шуман, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 24 сентября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто питання, що стосуються проблеми побудови тривимірних зображень фізичних властивостей та структурних характеристик геосередовища методами трансмісійної, дифракційної та емісійної томографії, що використовують сейсмічні та електромагнітні хвилі. Увагу зосереджено на інформаційних можливостях методів, їх роздільній здатності й точності локалізації аномальних об'єктів. Наголошено на підходах, які ґрунтуються на ідеях і принципах нелінійної динаміки стосовно томографічних задач, можливостях адаптації та перенесенні уявлень сейсмічної томографії на електромагнітні системи, зокрема спонтанної електромагнітної емісії літосфери кілогерцового діапазону. Використано розширені уявлення про геосередовище, а також нові ідеї стосовно механізмів його генерації і поширення на основі автохвильового характеру процесів у геосередовищі. Зіставлено базові властивості хвильових та автохвильових процесів. Звернено увагу на спірні питання теорії, неуніверсальність класичних концепцій і підходів, зокрема, якщо використовуваний апарат домінує над адекватністю розгляду. Обговорено можливості та деякі результати експериментального обґрунтування методу.

Ключові слова: сейсмоакустичні та електромагнітні шуми, емісійна томографія, геосередовище, нелінійна динаміка, автохвилі.

<<назад |