Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена

© И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк, Т.В. Лебедь, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 3 июня 2013 г.
Представлено членом редколлегии О.М. Русаковым

Основні перспективи виявлення нафтогазових родовищ у кристалічному фундаменті та низах осадового чохла пов'язані з глибинними розривними порушеннями різних рангів, вузлами їх перетину та наявністю в них зон розущільнення й тріщинуватості. Проаналізовано аномальне магнітне поле (AT)а, його регіональну та локальну компоненти, розроблену 3D магнітну модель y сукупності з магматизмом і схемою розломної тектоніки Дніпровсько-Донецького авлакогену (ДДА). На підставі комплексного аналізу та інтерпретації отриманих даних установлено глибинну будову земної кори і розглянуто можливі шляхи міграції на місця нагромадження глибинних вуглеводнів. Така інтерпретація дала змогу уточнити знайдені та позначити нові перспективні місця надходження вуглеводнів у земній корі ДДА та сформулювати регіональні геомагнітні ознаки нафтогазоносності фундаменту і можливості поповнення родовищ осадового чохла глибинними вуглеводнями. Визначено, що потенційно газоносними можуть бути зони розущільнення і тріщинуватості фундаменту осадових басейнів над глибинними магнітними блоками консолідованої кори ДДА, а потенційно нафтоносною є зона слабомагнітної земної кори між сильномагнітними блоками Чернігівського і Лохвицького сегментів.

Ключові слова: шляхи міграції вуглеводнів, розломно-блокова тектоніка, магнітні неоднорідності, нафтогазоносні провінції, сегменти.

<<назад |