Геофизический Журнал | 2014 том 36 №1

Геолого-геохимическая несостоятельность газосланцевого бума

© А.В. Кудельский, 2014

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Поступила 7 мая 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Установлено просторовий і структурно-геологічний зв'язок так званих газосланцевих родовищ США з нафтогазоносними басейнами (НГБ), які характеризуються високим теплоенергетичним потенціалом. З урахуванням надзвичайно низького власного (або мігрантного?) газовмісту сланців (від 1,2 до 10,5 м3/т) високі запаси вуглеводневих газів у місцях їх залягання пов'язані з "перехопленням" субвертикальних газових потоків із глибокозанурених зон сучасного (або недавнього, за геологічною шкалою часу) нафтогазоутворення. Інакше кажучи, світовий газосланцевий бум, спровокований засобами масової інформації США, не має під собою підстав, а високий приріст газодобування в цій країні останніми роками зумовлений не експлуатацією так званих родовищ сланцевого газу, а освоєнням раніше законсервованих родовищ вільного газу (наприклад, Вудфорд та ін.) і (або) з перехопленням газопотоків з глибокозанурених зон сучасного нафтогазоутворення і нафтогазових родовищ НГБ (Хайнесвілл та ін.). Ключові слова: нафтогазоносні басейни, теплоенергетичний потенціал, газові потоки, перехоплення газових потоків, безпідставність газосланцевої концепції.

<<назад |