Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Георадарный метод обнаружения водонасыщенных слоев грунта с оценкой их объемной влажности

© В.Г. Сугак, О.А. Овчинкин, Ю.С. Силаев, А. В. Сугак, 2014

Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков, Украина
Поступила 11 февраля 2013 г.
Представлено членом редколлегии Э.Д. Кузьменко

Розглянуто георадарний метод виявлення локальних зон ґрунтових вод у верхніх шарах ґрунту (до 20-30 м) з оцінкою їх об'ємної вологості стосовно зондувального сигналу з покроковою зміною його несучої частоти. Метод засновано на застосуванні фазової структури відбитих сигналів, характеристики якої значною мірою визначаються об'ємною вологістю порід ґрунту. Ефективність методу оцінено на практичному прикладі виявлення насичених водою шарів ґрунту на глибинах до 20 м і підтверджено даними буріння та лабораторних випробувань.

Ключові слова: георадар, радіолокатор підповерхневого зондування, зона аерації, водонасичені шари, об'ємна вологість.

<<назад |