Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

О возрасте белых анортозитов Новомиргородского массива Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит)

© Е.Е. Шестопалова1, Л.М. Степанюк2, Т.И. Довбуш2, А.В. Ковтун3, 2014

1 Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2 Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев, Украина
3 Укранский государственный геологоразведочный институт, Киев, Украина
Поступила 16 сентября 2013 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

В анортозитах головної фази Новомиргородського масиву Корсунь-Новомиргородського плутону (Український щит, Інгульський мегаблок) знайдено ксеноліти білих анортозитів. Вік білого анортозита визначено класичним уран-свинцевим методом за цирконом. Ізотопне дослідження циркону показало значний розкид значень, що, ймовірно, зумовлено неоднорідною внутрішньою будовою кристалів циркону і різним поєднанням різновікових генерацій. Найдавніший, практично конкордантний, вік отримано для двох фракцій світло-рожевого циркону (1796-1806 млн років), що значно древніший за вік циркону вмісних анортозитів (1750,2 млн років), і, на нашу думку, характеризує вік білого анортозиту. Існує декілька припущень щодо походження ксенолітів білих анортозитів. Вони можуть складати: ранню фазу основних порід плутону; винесений з глибини фрагмент субстрату нижньої кори, змінений накладеними метасоматическими і гідротермальними процесами; лейкократовий різновид "давніх" анортозитов АМЧГ-асоціації, представленої білими бронзитовими анортозитами в Коростенському плутоні.

Ключові слова: анортозит, ксеноліт, циркон, ізотопне датування, уран-свинцевий геохронологічний метод.

<<назад |