Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Структуры горизонтального сдвига осадочных бассейнов и опыт применения тектонофизических методов для повышения эффективности поисков, разведки и освоения присдвиговой нефти

© А.И. Тимурзиев, 2014

ОАО "Центральная геофизическая экспедиция", Москва, Россия
Поступила 21 марта 2013 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Показано можливості сейсморозвідки 3D для вирішення структурних завдань, тектонічного і тектонофізичних моделювання родовищ Західного Сибіру, пошуків і розвідки покладів нафти і газу. Можливості вдосконалення методів пошуків і розвідки покладів вуглеводнів Західного Сибіру ґрунтуються на нових уявленнях про регіональний прояв новітньої зсувної тектоніки. Для родовищ Західного Сибіру, ускладнених структурами горизонтального зсуву, обґрунтовано новий тип призсувної нафти (модель покладів пластово-жильного насичення) і продемонстровано зв'язок продуктивності свердловин з деформаційними умовами стиснення-розтягнення у межах зон динамічного впливу зсувів фундаменту. Розроблена модель "клину стиснення" і вдосконалення її в модель "клин у клині" дали змогу обґрунтувати структурні ознаки розтягування і проникності гірських порід для проектування високодебітних свердловин на родовищах, ускладнених структурами горизонтального зсуву.

Ключові слова: структури горизонтального зсуву, деформаційні умови стиснення-розтягнення, продуктивність свердловин.

<<назад |