Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма.
Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород

© Е. Шеремет1, М. Соссон2, О. Гинтов1, К. Мюллер3, Т. Егорова1, А. Муровская1, 2014

1 Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2 Университет Софии Антиполис, Ницца, Франция
33BEICIP, Руэль-Мальмазан, Франция
Поступила 26 ноября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

На території східної частини Гірського Криму на основі українсько-французького співробітництва у рамках програми DARIUS проведено перший етап польових робіт, протягом якого відібрано зразки флішових подібних відкладів і виконано їх мікропалеонтологічний аналіз (Nanofossilsdating). Це дало змогу побудувати перший варіант структурно-геологічної карти району робіт і обновити вік флішових порід на ній до ранньокрейдяного. Існує можливість переглянути тектонічну еволюцію Східного Криму, відкинувши кімерійський орогенез.

Ключові слова: Крим, Таврика, турбідити, флішові відклади, нижня крейда.

<<назад |