Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Условия формирования гранитоидов Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области

© О.В. Усенко, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 18 мая 2012 г.
Представлено членом редколлегии Р.И. Кутасом

Стаття присвячена встановленню умов гранітоутворення в археї. Показано, що поява найбільш глибинних ультраосновних розплавів, що утворюють коматиїти кінкської серії, близька за часом до формування дніпропетровських і сурських гранітоїдів - 3,11-2,95 млрд років тому. Запропоновано схему дворівневої кристалізаційної диференціації. Під час утворення гранітоїдів істотну роль відігравали флюїди. До часу 2,8 млрд років мантійні розплави збагачувалися водним флюїдом, що містив хлор. Після цього часу окисний потенціал глибинного флюїду знижувався, підвищувалась активність калію. Змінювався хімічний і мінеральний склад гранітів.

Ключові слова: гранітоутворення, кристалізаційна диференціація, метасоматичні заміщення, докембрій, флюїд.

<<назад |