Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Геоэлектрические исследования юга Воронежского кристаллического массива

© И.М. Логвинов1, В.И. Трегубенко2, В.Н. Тарасов1, 2014

1 Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2 Украинский государственный геологоразведочный институт Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Киев, Украина
Поступила 6 июня 2012 г.
Представлено членом редколлегии Э.Д. Кузьменко

Наведено перші результати інтерпретації за допомогою двовимірної інверсії магнітоваріаційних даних, сконцентрованих на трьох профілях у південній частині Воронезького кристалічного масиву. Виділено декілька об'єктів зниженого опору, покрівля яких розміщується на глибинах менше 10 км. Найдостовірніший об'єкт просторово корелює з Бєлгородсько-Михайлівським зеленокам'яним поясом (і поширенням залізистих кварцитів Курської магнітної аномалії).

Ключові слова: електропровідність, земна кора, Воронезький масив.

<<назад |