Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Скоростная модель строения мантии под о-вом Суматра и сейсмичность района

© А.В. Кендзера, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, А.Н. Островной, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 25 апреля 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

У межах побудованої тривимірної Р-швидкісної моделі мантії Південно-Східної Азії розглянуто швидкісну будова мантії під о-вом Суматра та його оточенням з визначенням можливих передумов у глибинній будові мантії для прояву землетрусів у регіоні. Модель отримано в результаті застосування методу тейлорового наближення для розв'язання задачі сейсмічної томографії часів приходу Р-хвиль, запропонованого В.С. Гейком.

Ключові слова: мантія, швидкісна модель, Суматра, землетруси.

<<назад |