Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

О регистрации спонтанной электромагнитной эмиссии литосферы в протяженной соляной штольне

© И.Г. Захаров, В.Н. Шуман, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 14 января 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Наведено результати вимірювань імпульсного потоку електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 2,5-50 кГц (на рівні 3 дБ) у прямолінійній горизонтальній частині штольні завдовжки 700 м, розміщеній на глибині 260 м і позбавленій техногенних збудників завад. Синхронно та однотипним приладом проведено регістрацію імпульсного потоку випромінювання в пункті спостереження, розміщеного на денній поверхні над штольнею. Виконано також несинхронні вимірювання імпульсного потоку вздовж профілю, розташованого на денній поверхні під гострим кутом до азимута штольні. Виділено компоненту спонтанної електромагнітної емісії літосферного походження, не спотворену збудниками атмосферно- іоносферно-магнітосферного походження. Подано порівняльний аналіз записів імпульсного потоку, одержаних на денній поверхні та в штольні, глибина якої перевищує товщину скін- шару в діапазоні частот 2,5-50 кГц, та їх геолого-геофізичну інтерпретацію.

Ключові слова: спонтанна електромагнітна емісія, активні дисипативні системи, геолого- геофізична інтерпретація, літосферні джерела випромінювання.

<<назад |