Геофизический Журнал | 2014 том 36 №3

Новые результаты палеомагнитных исследований красноцветных силурийских отложений Подолии

© Е. Поляченко1, В. Бахмутов1, Л. Константиненко2, М. Тейсер-Еленська3,
М. Кадзялко-Хофмокль3, Т. Скарбовийчук1, В. Якухно1

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Институт геологических наук НАН Украины, Киев, Украина
3Институт геофизики ПАН, Варшава, Польша

Поступила 9 сентября 2013 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Наведено нові результати палеомагнітних досліджень червоноколірних порід верхнього силуру південного заходу України (район Подолії, басейн р. Дністер). Пачка цих порід у складі верхньоконівської підсвіти малиновецької серії представлена доломітами, що відповідає лудфордському ярусу міжнародної геологічної шкали, була досліджена в двох розрізах. Виділена середньотемпературна компонента намагніченості (Ф=53,4 ºS, =5,9ºE) відповідає напрямку пермських полюсів ТУМП для Балтики, що вказує на перемагнічування порід. Високотемпературна (характеристична) компонента намагніченості, що виділяється на багатьох зразках конівської світи, відповідає силурійському фрагменту ТУМП для Балтики, зумовлена наявністю теригенних зерен гематиту (титаногематиту) і інтерпретується нами як первинна намагніченість. Відповідний їй палеомагнітний полюс (Ф=19,9ºS, =339,8ºE) узгоджується із силурійським фрагментом ТУМП. Результати добре узгоджуються з попередніми палеомагнітними визначеннями по сіроколірних осадових породах силуру Подолії.

Ключові слова: палеотектоника, палеомагнетизм, середній палеозой, Поділля, Східноєвропейська платформа, крива позірної міграції палеомагнітного полюсу.

<<назад |