Геофизический Журнал | 2014 том 36 №3

Усовершенствованные методы построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами

© А.Н. Тяпкина1, Ю.К. Тяпкин2, А.И. Окрепкий1

1ЗАО "Концерн Надра", Киев, Украина
2Науканафтогаз, НАК Нафтогаз Украины, Киев, Украина
Поступила 2 сентября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Пилипенко

Запропонована стаття є першою у серії оглядових праць щодо використання сучасних методів міграції побудови сейсмічних зображень у районах з інтенсивною соляною тектонікою. Проаналізовано різноманітні типи пасток вуглеводнів, пов'язаних із соляними куполами у Ддіпровсько-Донецькій западині. Подано класифікацію методів побудови сейсмічних зображень. На прикладах з інших седиментаційних басейнів показано переваги міграції до підсумовування, урахування багатопроменевого поширення сейсмічної енергії та використання обмінних хвиль під час побудови зображень приштокових об'єктів.

Ключові слова: соляна тектоніка, приштокові пастки, сейсмічні зображення, сейсмічна міграція, обмінні хвилі.

<<назад |