Геофизический Журнал | 2014 том 36 №3

Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для численных моделей элементарных проводящих структур

© Т.И. Причепий

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 23 октября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Проаналізовано можливість та особливості застосування методу скалярних імпедансів з метою візуалізації результатів МТЗ на прикладі елементарних структур, для яких за програмою 3D моделювання обчислено значення аномального електромагнітного поля. Наведено графічні еквіваленти модулів скалярних параметрів імпедансного типу || та ||, обраховані для вказаних моделей. Розглянуто їх характерні риси для різних типів провідних структур.

Ключові слова: магнітотелуричне зондування, візуалізація, 3D моделювання, скалярний імпеданс, провідникові структури.

<<назад |