Геофизический Журнал | 2014 том 36 №3

К исследованию глубины залегания Карпатской аномалии электропроводности

© И.И. Рокитянский, В.И. Бабак, А.В. Терешин

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 11 марта 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Карпатська аномалія електропровідності (КАЕ) була виявлена в 1960-их і інтенсивно досліджувалася як окремими інститутами, так і в рамках міжнародних проектів багатьох країн, але без єдиного стратегічного плану, який повинен ґрунтуватися на визначенні мети дослідження, можливостях використовуваних методів (МВП і МТЗ) і правилах їх взаємодії. Наведено основні результати дослідження КАЕ: побудова векторів індукції в більш ніж 1000 пунктах, нанесення аномалії на карту, оцінка методами МВП максимально можливої глибини залягання центру аномальних струмів і сумарної поздовжньої провідності аномального тіла. Справжня глибина верхньої кромки аномалії визначена методом МТЗ тільки на небагатьох перетинах, причому роботи були виконані 25-40 років тому. Метою майбутніх досліджень КАЕ має бути вивчення її природи (флюїди або електронопровідні мінерали) і перспектив практичного використання (корисні копалини, геотермічна енергія та ін.). Першим кроком на цьому шляху має бути виконання МТЗ (і/або інших зондувань) над віссю КАЕ з метою вибору місць для буріння.

Ключові слова: карпатська аномалія електропровідності, магнітотелуричне зондування, магнітоваріаційне профілювання, вектор індукції Візе, горизонтальний магнітний тензор.

<<назад |