Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Геофлюиды и современное проявление активизации Ингульского мегаблока Украинского щита

© В.И. Старостенко1, А.Е. Лукин2, Т.А. Цветкова1, Л.А. Шумлянская1, 2014

1 Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2 Институт геологических наук НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 14 мая 2013 г.
Представлено членом редколлегии О.В. Усенко

Високий ступінь геолого-геофізичної вивченості корових процесів у поєднанні з аналізом 3D Р-швидкісної моделі мантії під Українським щитом і його південним оточенням до глибини 2500 км дали змогу співвіднести прояви виділеного можливого надглибинного флюїдного процесу з вуглеводнево-газоконденсатними проявами в межах Новокостянтинівського рудного поля.

Ключові слова: геофлюїди, швидкісна будова мантії, вуглеводні, вуглеводневий потенціал.

<<назад |

c