Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Геодинамические особенности зоны сочленения Евразийской плиты и Альпийско-Гималайского пояса в пределах Украины и прилегающих территорий

© О.Б. Гинтов, Т.П. Егорова, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, А.В. Муровская, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина Поступила 22 января 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

На основі аналізу геофізичних і геологічних даних останніх 10-15 років уточнено межі та внутрішню структуру зони переходу між Євразійською плитою (ЄАП) і Альпійсько- гімалайським складчастим поясом (АГП) на просторі від Східних Карпат до Великого Кавказу. Використано матеріали ГСЗ міжнародних проектів Евробридж, DOBRE, CELEBRATION 2000 і результати переінтерпретації раніших профілів ГСЗ по Чорноморському регіону. Геологічно проінтерпретовано матеріали сейсмотомографії, виконаної Інститутом геофізики НАН України в межах євразійської частини району досліджень. Залучено матеріали палео- геодинамічних досліджень і палеогеографічних реконструкцій, здійснених західноєвропейськими, українськими і російськими вченими. Показано, що швидкісні та густинні характеристики літосфери ЄАП і АГП, тобто їх пловучість, не суперечать можливості субдукції літосферних плит як під ЄАП, так і під АГП. У верхній мантії встановлено нахилені шари потужністю 150-200 км і протяжністю 200-750 км, що відповідають ділянкам літосферних плит (слебам), які занурювались в астеносферу в різні проміжки часу, починаючи з пермо-тріасу. Практично скрізь початок цих слебів біля поверхні збігається з відомими або передбачуваними, за геологічними даними, сутурними зонами. Унаслідок дивергентних і конвергентних процесів зона зчленування ЄАП і АГП на півдні змінювала своє положення в межах простору (на сучасній географічній основі) від Північного Донбасу до середньої частини Чорноморського басейну. Геофізично ще раз доведено, що Скіфська та Рава- Руська епіорогенні зони формувалися як частини ЄАП, хоча потім відділялися від неї.

Ключові слова: літосфера, мантія, плита, нахилений шар, сутура, Євразійська плита, Альпійсько-Гімалайський пояс, Палеотетіс.

<<назад |

c