Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Мезозойско-кайнозойский ход температур на поверхности Земли и геотермический режим юрских нефтематеринских отложений (южная палеоклиматическая зона Западной Сибири)

© В. И. Исаев, А. А. Искоркина, 2014

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Поступила 13 марта 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

В огляді стан досліджень впливу вікового ходу температур на поверхні Землі на термічну історію глубокозанурених нафтоматеринських відкладів охарактеризовано як стан наукового пошуку. Узагальнено відомі дані щодо мезозойсько-кайнозойського клімату південно-східної частини Західного Сибіру і оцінено вплив вікового ходу температур земної поверхні на геотермічний режим, ступінь реалізації нафтогенераційного потенціалу материнських юрських баженовської і тогурської світ. "Місцевий" віковий хід температур земної поверхні для південної палеокліматичної зони Західного Сибіру побудовано на підставі аналітичного зведення результатів палеокліматичних реконструкцій юрського, крейдяного, палеогенового, неогенового і четвертинного періодів, опублікованих різними авторами в період 1974-2011 рр. Вплив палеоклімату на термічну історію материнських відкладів оцінено на основі верифікації результатів палеотемпературного моделювання осадових розрізів глибоких свердловин, що розкрили баженовську і тогурську світи в Нюрольській мегазападині. Встановлено, що реконструкції термічної історії материнських відкладів без урахування палеоклімату не узгоджуються з "реперними" даними відбивної здатності вітриніту і встановленої нафтогазоносності розрізу. Використання при реконструкціях "місцевого" вікового ходу температур земної поверхні дає змогу істотно уточнити показник щільності прогнозних ресурсів нафти. "Місцевий" віковий хід рекомендується враховувати під час визначення ресурсів вуглеводнів об'ємно-генетичним методом на землях Томської, Новосибірської та Омської областей.

Ключові слова: віковий хід температур, геотермічний режим материнських відкладів, щільність ресурсів нафти, південний схід Західного Сибіру.

<<назад |

c