Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Диэлектрические функции поляризации тепловых электронов сухой атмосферы (до высот 12 км)

© Т.А. Белый1, Ю.А. Зеленин2, 2014

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Международный фонд "Хронограф", Одесса, Украина
Поступила 27 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

Досліджено просторову дисперсію комплексної діелектричної проникності підсистеми теплових електронів та іонів стандартної сухої атмосфери у наближенні середнього самоузгодженого електричного поля на основі правої частини рівняння sh-Пуассона. Верифікацію констант проведено за двома різними експериментальними наборами даних:
а) синхронні приземні спостереження позитивних і негативних іонів;
б) вертикальні профілі літакового зондування напруження електричного поля атмосфери.
Показано, що значення констант e, які отримані за вказаним набором даних, лежать у межах ізотопічного співвідношення для сольватованого електрона ~ ~ 2x105 СГСЕ. Наведено формули для оцінки флуктуаційних діелектричних констант в одномодовому наближенні через W-функцію Ламберта (productlog). Проведено варіацію функціонала енергії за діелектричною константою як динамічною змінною. Отримано серію мультиплікативних поправок до больцманівського фактора ймовірності. Показано, що на рівні потенціалу є індукційна частина віртуального заряду струмів зміщення.

Ключові слова: діелектричні функції, самоузгоджене поле, електрони атмосфери.

<<назад |

c