Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Исследование анизотропии диэлектрической проницаемости грунта под давлением

© В.Г. Сугак, В.Н. Бормотов, В.А. Пархоменко, 2014

Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, Харьков, Украина
Поступила 21 ноября 2013 г.
Представлено членом редколлегии Э.Д. Кузьменко

Наведено результати експериментальних вимірювань анізотропії діелектричної проникності зразків вологого піску у діапазоні частот 90-150 МГц, яка виникає в разі прикладення до них зовнішнього тиску. Вимірювання виконані на спеціальній установці за допомогою двох розроблених датчиків на основі відкритого кінця коаксіальної лінії, один з яких вимірює переважно діелектричну проникність уздовж вектора прикладеного тиску, а інший - у перпендикулярній до нього площині. В умовах прикладеного тиску коефіцієнт анізотропії вказаних зразків вологого піску досягав значення 1,6.

Ключові слова: комплексна діелектрична проникність порід ґрунту, анізотропія електричних характеристик, частотна дисперсія.

<<назад |

c