Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Геоэлектрическая модель консолидированной земной коры и верхней мантии вдоль геотраверса Евробридж-97

© В.Н. Астапенко1, И.М. Логвинов2, 2014

1РУП "Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт ", Минск, Беларусь
2Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 24 сентября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В. Н. Шуманом

Уздовж профілю Євробридж-97 виявлено 11 локальних об'єктів зниженого опору (ОЗО) за результатами двовимірної інверсії магнітотелуричних зондувань. Більшість об'єктів розташовані в перехідному шарі земної кори. У верхній мантії північної частини Прип'ятського прогину і півдня Українського щита виявлено ОЗО, які просторово відповідають підвищеним значенням теплового потоку. Розглянуто зв'язок ОЗО з сейсмічними розрізами уздовж профілю.

Ключові слова: електропровідність, земна кора, Прип'ятський прогин, Український щит.

<<назад |

c