Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Роль электрических измерений при глубинном магнитотеллурическом зондировании Земли

© А.Н. Пристай1, В.А. Проненко1, В.Е. Корепанов1, Б.Т. Ладанивский2, 2014

1Львовский центр Института космических исследований НАН-ГКА Украины, Львов, Украина
2Карпатское отделение Института геофизики НАН Украины, Львов, Украина
Поступила 27 января 2014 г.
Представлено членом редколлегии Т.К. Бурахович

Вивчення глибинної будови Землі становить великий інтерес як для прикладних завдань (приміром, пошук корисних копалин), так і для фундаментальних наукових досліджень. Одним з найпоширеніших електромагнітних методів розвідки є магнітотелуричне зондування (МТЗ) - пасивний метод дослідження, який використовує широкий спектр природних геомагнітних варіацій як потужне джерело електромагнітної індукції в Землі. Поліпшення якості МТЗ потребує постійного збільшення роздільної здатності і точності вимірювальної апаратури, зокрема електричних каналів. Наведено результати розробки нової схеми електрометра з підвищеним щодо відомих конструкцій рівнем параметрів, а також результати її натурних випробувань у складі довгоперіодної магнітотелуричної станції LEMI-420.

Ключові слова: магнітотелуричне зондування, електрометр.

<<назад |