Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Тепловой поток и геотермические модели земной коры Украинских Карпат

© Р.И. Кутас, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 16 мая 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

У межах українського сектора Східних Карпат і прилеглого до них краю Східноєвропейської платформи теплові потоки змінюються від 35 до 130 мВт/м2. На підставі геолого- геофізичного аналізу та математичного моделювання теплового поля показано, що основні закономірності в розподілі теплового потоку контролюються регіональною тектонічною зональністю, що сформувалася в процесі геологічного розвитку регіону. Низькі значення теплового потоку відповідають структурам, земна кора яких сформувалася в докембрії і ранньому палеозої (схил докембрійської платформи та значні частини Передкарпатського прогину і Зовнішніх (Флішових) Карпат). Варіації теплового потоку в Складчастих Карпатах можуть бути зумовлені латеральними змінами теплогенерації або теплопровідності в осадовому шарі. Високі теплові потоки в Паннонському басейні асоціюються з особливостями тектонічної еволюції літосфери та земної кори на альпійському етапі і магматичною активністю. Підвищення теплового потоку пов'язане з розтяганням земної кори і підняттям астеносфери.

Ключевые слова: Карпати, температура, тепловий потік, геотермічна модель, земна кора.

<<назад |

c