Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Структура субдукционной зоны Южно-Каспийской впадины и сейсмичность

© А.Г. Заманова, 2014

Институт геологии НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
Поступила 22 января 2014 г.
Представлено членом редколлегии Ю.М. Вольфманом

З урахуванням останніх даних геофізичних досліджень проаналізовано зв'язок сильних землетрусів з шарами земної кори в азербайджанському секторі Південнокаспійської западини. На основі карти епіцентрів землетрусів і сейсмологічних профілів вивчено закономірності розподілу землетрусів за площею і глибиною. Північна межа западини відрізняється високою сейсмічною активністю. Ґрунтуючись на сучасних глибинних даних, можна припустити, що спостережувана сейсмічність пов'язана з процесами, які виникають в результаті субдукції консолідованої кори Південнокаспійської западини під епігерцинську платформу, встановлену за матеріалами надглибинної сейсмометрії.

Ключові слова: Південнокаспійська западина, епіцентр, гіпоцентр, землетрус.

<<назад |