Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Трехмерная геолого-геофизическая модель литосферы центральной части Карельского кратона

© И.К. Пашкевич1, Н.В. Шаров2, А.С. Савченко1, В.И. Старостенко1, 2014

1 Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2 Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
Поступила 27 мая 2014 г.
Представлено членом редколлегии М.И. Орлюком

На основі аналізу і узагальнення всієї сукупності наявної геолого-геофізичної інформації, накопиченої за минулі 40 років, отримано комплекс геофізичних моделей земної кори, що дає сучасне уявлення про глибинну будову центральної частини Карельського кратону. Побудовані сейсмічні, 3D густинна та магнітна моделі уточнюють уявлення про шаруватість земної кори, поведінку геофізичних меж, у тому числі межі кора-мантія. Комплексна інтерпретація потенційних полів, що ґрунтується на сейсмічній моделі земної кори регіону з урахуванням петрофізічних і геологічних даних, дала змогу оцінити особливості шарувато-блокової будови регіону і структурних співвідношень густинної та магнітної неоднорідностей кори. Підкреслено особливу роль субмеридіонального шва (фрагмента Ладозсько-Печенгзької зони багаторазової активізації) утектонічному районуванні і зв'язку з ним глибинних магнітних джерел.

Ключеві слова: сейсмічні швидкості, густинна модель, магнітна модель, земна кора, межа поділу М, Карельський кротон.

<<назад |