Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Деформации верхнемеловых-неогеновых отложений Юго-Западного Крыма по тектонофизическим данным

© А. Муровская, Е. Шеремет, Е. Колесникова, О. Лазаренко, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 1 июля 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Описано деформаційні структури (тектонічні дзеркала, складки, парагенези тріщин) у верхньокрейдяних-неогенових відкладах Південно-Західного Криму, серед яких переважають тектонічні дзеркала зсувного типу. Тектонічні дзеркала насувного типу складають 20% всіх розривів. Деформації різних типів концентруються у найбільш пластичних породах та ослаблених зонах. Круте падіння напластування й окремі складки спостерігаються поблизу розломів. На решті території верхньокрейдяно-кайнозойські відклади залягають моноклінально. Показано, що частина деформацій в породах таврійської серії та середньої юри-нижньої крейди могла виникнути на альпійському етапі. Наведено геологічні дані, що підтверджують наявність структур компресії (стиску) для всього Гірського Криму на цьому етапі. Орієнтації відновлених осей напружень показують, що деформації стиску зумовлені тиском з боку Чорноморської мікропліти на Крим. У межах досліджуваної території деформації зсувів переважають над деформаціями насувів. Складчасто-насувні деформації локалізовані південніше: в межах континентального схилу і шельфу безпосередньо у зоні взаємодії Чорноморської мікроплити та Криму.

Ключові слова: верхня крейда-неоген, Південно-Західній Крим, деформація, напруження, стиснення.

<<назад |