Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического разрывообразования в пределах Горного Крыма. 1

© Ю.М. Вольфман, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 24 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Будучи полевым геологом,
я привык доверять своим глазам больше,
чем чужим мнениям.
Харольд Белман

На статистично репрезентативному тектонофізичному матеріалі показано, що тектонічне розривоформування в межах Гірського Криму характеризується широким спектром деформаційних режимів і кінематичних обстановок. Методологічно обґрунтовано способи побудови стереографічних моделей деформаційних режимів осередненням параметрів структурно-кінематичних парагенезисів тектонічних розривів і зміщень, сформованих у подібних умовах. Ці моделі адекватно відображують регіональні обстановки тектонічного розривоформування. Кількісне співвідношення дзеркал ковзання у складі парагенезисів, що складають основу відповідних моделей, характеризує ступінь впливу тих чи інших деформаційних режимів на процеси тектогенезу в регіоні. Наведено моделі та приклади зсувних, підкидо- і скидо-зсувних деформаційних режимів і описано їх.

Ключові слова: тектонічне розривоутворення, поля напружень, деформаційні режими, кінематичні обстановки, стереографічні моделі, зсуви, підкиди, скиди.

<<назад |