Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Лежачие складки и кливаж таврической серии как структуры раннего этапа растяжения в Горном Крыму

© В.В. Гончар, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 2 июля 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Розглянуто приклади та проведено аналіз лежачих складок таврійської серії в зоні малих інтрузій Південного берега Криму, показано їх розвиток в умовах вертикального стиснення/ горизонтального розтягування за рахунок структур попереднього етапу складчастості. Охарактеризовано прояв у парагенезісі з лежачою складчатістю низькотемпературного дозеленосланцевого кліважу, чисельно досліджено можливість його розвитку в термальному полі габро-діабазового масиву Аюдаг. За кінематикою розломів у таврійській серії реконструйовано орієнтування головних напружень, що підтверджують формування кліважно-складчастого парагенезису в умовах розтягування. Запропоновано прив'язку режиму розтягування до епохи середньоюрського островодужного магматизму.

Ключові слова: Гірський Крим, таврійська серія, лежачи складки, дозеленосланцевий кліваж, розтягнення.

<<назад |