Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Нелинейная динамика геосреды: переходные процессы и критические явления

© В.Н. Шуман, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 2 сентября 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

В рамках ставших вже класичними поглядів на геосередовище як на відкриту нелінійну активну ієрархічно-неоднорідну динамічну систему зроблено спробу аналізу процесів у геосистемах. Зазначено, що спонтанний сейсмоакустичний і електромагнітний шум літосферного походження - це універсальний ефект, зумовлений наявністю дифузії. Важливо, що спонтанний шум можна тлумачити в термінах автоколивань, характеристики яких визначаються параметрами геосередовища. Розглянуто питання синергетики геосистем, роль хаосу, зокрема слабкого, в їх поведінці. Проаналізовано перехідну динаміку геосистем і критерії близькості біфуркації стаціонарного режиму. Підкреслено фундаментальну властивість геосистем - наявність стадії підготовки сейсмічних явищ, що свідчить про реальність їх прогнозу. Однак його реалізація потребує постановки адекватних моніторингових систем спостережень і методів їх обробки, до чого геофізики поки що не готові. Зазначено, що успіх у розв'язанні проблеми прогнозу сейсмічності тісно пов'язаний з результатами масштабних науково-технічних проектів, а не питань, які зазвичай намагаються вирішувати у межах старих ідей.

Ключові слова: нелінійна геодинаміка, перехідні процеси, сейсмічність, електромагнітна емісія, метастабільність, стійки переходи.

<<назад |