Геофизический Журнал | 2014 том 36 №6

Кинематическая миграция поля преломленных волн при формировании изображения среды по данным ГСЗ

© А.О. Верпаховская, 2014

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила в редакцию 16 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Пилипенко

Під час формування зображення середовища необхідно мати апріорну інформацію про її швидкісну модель. Скінченно-різницева кінематична міграція поля заломлених хвиль дає змогу визначити глибинне положення заломної межі, а також значення швидкості у покривній і заломній товщах, що достатньо для подальшого формування зображення середовища із застосуванням динамічної міграції. Запропоновано алгоритм і вдосконалено програмне забезпечення скінченно-різницевої кінематичної міграції поля заломлених хвиль під час формування зображення середовища за даними ГСЗ з урахуванням їх специфіки. Ефективність алгоритму показано на модельних і практичних матеріалах.

Ключові слова: ГСЗ, кінематична міграція, заломлені хвилі.

<<назад |