Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Адекватная скоростная модель - основа эффективного построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами

© А.Н. Тяпкина1, Ю.К. Тяпкин2, А. И. Окрепкий1, 2015

1Концерн Надра, Киев, Украина
2Науканафтогаз, НАК Нафтогаз Украины, Киев, Украина
Поступила 25 декабря 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Пилипенко

Ця стаття є другою у серії оглядових робіт з використання сучасних методів міграції для отримання сейсмічних зображень в районах з інтенсивною соляною тектонікою. Показано важливість підбору адекватної швидкісної моделі для ефективної побудови сейсмічного зображення і подальшого картування пасток вуглеводнів, пов'язаних з соляними куполами. Для вирішення цього завдання успішно використано променеву томографію, сканування часових затримок зображення і повнохвильову інверсію. Відзначено важливість правильної оцінки та врахування анізотропії швидкостей в процесі побудови сейсмічних зображень, що продемонстровано на реальних сейсмічних матеріалах, отриманих у районах з інтенсивним галокінезом.

Ключові слова: приштокові пастки, сейсмічні зображення, сейсмічна міграція, глибинно-швидкісна модель, полярна анізотропія швидкості, азимутальна анізотропія швидкості.

<<назад |