Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха

© Т.Е. Данова, Б.В. Перелыгин, 2015

Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина
Поступила 9 ноября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.Г. Бахмутовым

Досліджено енергетику спектральних складових, отриманих за допомогою вейвлет-ана лізу перетвореного ряду реконструйованої температури в центральній частині Гренландії за даними льодових кернів. Виявлено осциляції з фіксованим періодом і нестаціонарні осциляції. Уточнено вік епізодів Хайнріха. Вейвлет-аналіз дав змогу співвіднести події з конкретними кліматичними явищами та оцінити енергетику цих явищ.

Ключові слова: льодові керни, реконструйована температура повітря, вейвлет-аналіз, епізоди Хайнріха.

<<назад |