Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Условия формирования железисто-кремнистых формаций (Среднеприднепровский мегаблок)

© О.В. Усенко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 11 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Основою існуючих гіпотез утворення залізистих формацій є ствердження, що форма знаходження заліза залежить від умов на глибині накопичення осадів. На прикладі зелено- кам'яних структур Середньопридніпровського мегаблока Українського щита показано, що склад вулканогенних і залізистих порід на поверхні задано послідовністю фізико-хімічних взаємодій на покрівлі шару часткового плавлення.

Ключові слова: залізисті формації, архей, зеленокам'яні структури, фізико-хімічні взаємодії, палеогеодинамічний процес, гідротермальне рудовідкладення, потужність літосфери.

<<назад |