Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Комплекс программ автоматизированной интерпретации данных потенциальных полей (GMT-Auto)

© В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, И.Б. Макаренко, А.С. Савченко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 24 ноября 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.М. Русаковым

Викладено принципи роботи програмного комплексу автоматизованої інтерпретації даних потенціальних полів (GMT-Auto), призначеного для автоматизації введення у комп'ютер зображень геолого-геофізичних карт з подальшим перетворенням уведених даних у цифровий вигляд; розв'язання прямих задач гравіметрії, магнітометрії і геотермії для тривимірних неоднорідних шарів, візуалізації тривимірних геофізичних моделей та їх полів. Використання комплексу суттєво полегшує та прискорює процес інтерпретації геофізичних полів.

Ключові слова: потенціальні поля, автоматизація введення в PC геолого-геофізичних карт, прямі задачі.

<<назад |