Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Карта абсолютных значений поля силы тяжести территории Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации

© В.А. Ентин1, С.И. Гуськов1, М.И. Орлюк2, О.Б. Гинтов2, Р.В. Осьмак3, 2015

1ГП " Украинская геологическая компания " , Киев , Украина
2Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
3Научно-исследовательский институт геодезии и картографии, Киев, Украина
Поступила 15 апреля 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Для території України вперше побудовано електронну карту абсолютних значень поля сили тяжіння (Gн) з використанням суміщених електронних матриць аномалій Буге за густини проміжного шару 2,3 г/см3 і значень висотних відміток (Балтійська система). Розміри елементарної комірки матриць 1х1 км, отримана помилка інтерполяції карти Gн для рівнинної місцевості ±2,1 мГал. Показано, що карти Gн дають повнішу інформацію про тектонічні процеси, які беруть участь у формуванні земної кори, оскільки відображують спільний вплив густинних і рельєфоутворювальних факторів, який не враховують під час аналізу карт аномалій Буге. Наведено приклади великих лінеаментів тектонічної природи, чітко виражених на карті Gн і практично не помітних на карті аномалій Буге. Порівняння аномалій Gн і Буге (2,3 г/см3) у гірських районах (Крим, Карпати) дає уявлення про глибинність гравітуючих об'єктів, а великі регіональні відмінності аномалій Gн, що досягають у межах України 950 мГал, необхідно брати до уваги під час вирішення завдань геофізичної екології та складання метеорологічних прогнозів. Указано на необхідність включення до комплекту гравіметричних матеріалів, використовуваних для геолого-геофізичних інтерпретації, і карт поля Gн. У зв'язку з цим запропоновано внести зміну в чинні положення з проведення гравіметричних робіт, увівши в них вимогу стосовно необхідності подання як звітного матеріалу карти спостереженого поля сили тяжіння.

Ключевые слова: абсолютне поле сили тяжіння, рельєф, тектоніка, навколишнє середовище.

<<назад |