Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Палеомагнитные и петромагнитные исследования нижнедевонских красноцветов Подолии: проблемы перемагничивания

© В. Бахмутов1, М. Еленська2, М. Кадзялко-Хофмокль2, Е. Поляченко1, А. Константиненко3, П. Жулковский4, 2015

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
22Институт геофизики Польской академии наук, Варшава, Польша
3Институт геологических наук НАН Украины, Киев, Украина
4Геологический факультет Варшавского университета, Варшава, Польша
Поступила 21 июля 2014 г.
Представлено членом редколлегии O. Б. Гинтовым

Наведено результати палеомагнітних досліджень червоноколірних нижньодевонських відкладів Поділля (південний захід України, басейн р. Дністер), що складають дністровську серію. Крім в'язкої виділено дві компоненти природної залишкової намагніченості. Перша має південно-південно-західне схилення і негативне нахилення, виділена майже в усіх зразках у діапазоні деблокуючих температур від 150-200 до 530-630°С. Відповідний їй палео- магнітний полюс (47°S, 351,5°E) близький до пермського фрагмента ТПМП для Балтики / Стабільної Європи. Носіями першої компоненти є новоутворені магнітні мінерали (вторинний аутигенний гематит), з якими пов'язане формування "пізньої" хімічної намагніченості. Другу компоненту виділено у деяких зразках у діапазоні від 590-610 до 680-690°С, вона має південно-західне схилення і позитивне нахилення. Відповідний їй палеомагнітний полюс (2,3°S, 338,4°E) тяжіє до нижньодевонського фрагмента ТПМП. Ця компонента зумовлена наявністю детритових зерен гематиту. Є вагомі підстави вважати зазначену намагніченість первинною, що відбиває напрямок девонського поля. Нові результати добре узгоджуються з раніше отриманими у досліджуваному районі палеомагнітними напрямками з червоно- і сіроколірних відкладах нижнього девона.

Ключові слова: девон, південно-західна частина України, червоноколірні відклади, палеомагнетизм, магнітні властивості.

<<назад |