Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05-2,02 млрд лет назад

© С.В. Мычак, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 11 августа 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

На основі тектонофізичного вивчення Уманського, Новоград-Волинського та Новоукраїнського гранітоїдних масивів західної і центральної частин Українського щита встановлено характер напружено-деформованого стану земної кори регіону в період 2,05-2,02 млрд років. Відновлено єдине палеополе тектонічних напружень для немирівського і лелеківського етапів. Складено уточнену шкалу етапів деформацій західної і центральної частин Українського щита на відрізку 2,45-1,73 млрд років. Обґрунтовано уявлення про обертання західної частини щита відносно центральної проти годинникової стрілки на часовому відрізку 2,05-2,02 млрд років тому.

Ключові слова: деформації, зони розломів, геодинаміка, Український щит, гранітоїдні масиви.

<<назад |