Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического разрывообразования в пределах Горного Крыма. 2

© Ю.М. Вольфман, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 24 июня 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Продовжено розпочаті у статті 1 [Вольфман, 2014] опис і аналіз стереографічних моделей деформаційних режимів тектонічного розривоутворення та відповідних їм кінематичних обстановок. Наведено моделі та приклади прояву скидних, підкидних і підкидо-скидних деформаційних режимів. Обґрунтовано закономірну впорядкованість орієнтувань полів напружень, що зумовили процеси новітнього тектонічного розривоутворення у межах Гірського Криму, інверсійний характер прояву кінематичних обстановок, особливості трансформацій структуроутворюючих полів напружень і, відповідно, деформаційних режимів, а також роль тектонічних розривів тих чи інших структурно-кінематичних типів (у тому числі покривно-насувних порушень) у структурі регіону. Показано необхідність внесення деяких коректив у постановку завдань, методологію та інтерпретацію результатів проведених тек- тонофізичних досліджень.

Ключові слова: тектонічне розривоутворення, поля напружень, деформаційні режими, кінематичні обстановки, стереографічні моделі, зсуви, підкиди, скиди.

<<назад |