Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Два подхода в задаче лучевой сейсмической томографии

© Т.А. Цветкова, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 1 июля 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Наближення нелінійного геофізичного середовища до лінійного обґрунтовує перехід до геометричної сейсміки, в основі якої лежить геометрична оптика. Умови, необхідні і достатні для застосування геометричної оптики, приводять до можливості лінеаризації рівняння ейконалу і породжують два підходи в задачах сейсмічної томографії: класичну лінеаризацію Лаврентьєва-Романова і тейлорове наближення.

Ключові слова: геотомографія, нелінійність, геометрична сейсміка, лінеаризація Лаврентьєва-Романова, тейлорове наближення.

<<назад |