Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Оценка проводимости мантии юго-западной части Восточно-Европейской платформы

© И.М. Логвинов1, В.Н. Астапенко2, 2015

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2РУП "Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт", Минск, Беларусь
Поступила 24 сентября 2013 г.
Представлено членом редколлегии В.В. Гордиенко

На підставі спільної інтерпретації (1D інверсія) магнітотелуричних зондувань у 115 пунктах на території південно-західної частини Східноєвропейської платформи і геомагнітних індукційних зондувань на геомагнітних обсерваторіях України, Білорусі та Польщі оцінено геоелектричну будову мантії на глибинах 100-1000 км. Результати інверсії розглянуто з погляду на розподіл електропровідності. Нижче глибин 450 км провідність різко збільшується. На всій території виділено шар підвищеної провідності потужністю близько 200 км з центром на глибині 750 км. Наявність єдиного провідного шару на глибині 100-200 км за результатами цього дослідження не встановлено. У безпосередній близькості від обсерваторії "Мінськ" виявлено локальні об'єкти підвищеної провідністі на різних глибинах земної кори.

Ключові слова: електропровідність, мантія, Східноєвропейська платформа.

<<назад |