Геофизический Журнал | 2015 том 37 №2

Теоретические основы гидродинамической томографии

© А.И. Кобрунов, 2015

Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Республика Коми, Россия
Поступила 8 декабря 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто задачу прогнозу просторового розподілу ефективного фільтраційного опору проникного пласта на засадах принципів томографії. Розроблено теоретичні основи гідродинамічної томографії, що ґрунтуються на даних гідродинамічного прослуховування та аналізі динаміки реперної точки кривої відновлення тиску. Сконструйовано обчислювальні схеми, що реалізують алгоритм розв'язування прямої задачі для розрахунку інтервальних часів руху реперної точки в системі свердловин для заданого розподілу коефіцієнта п'єзопровідності, як завдання мінімізації часу руху вздовж променів. Створено алгоритм розв'язування оберненої задачі на основі принципу алгебричної томографії. Вихідні дані для реалізації алгоритму гідродинамічної томографії крім прямого експерименту можуть бути синтезовані з моделі роботи родовища, навченої на історії його розробки.

Ключові слова: фільтраційний опір, коефіцієнт п'єзопровідності, реперна точка, рівняння інтервального часу, гідродинамічна томографія, пряма задача, алгебрична томографія, регу- ляризація, модель роботи родовища, історія розробки.

<<назад |